Wokół ciała ludzkiego, jak i w jego wnętrzu, istnieją wibracje (drgania) elektromagnetyczne. Wibracje te, będąc nadrzędnymi wobec procesów biochemicznych, regulują je. Połączenia komórkowe i organy wibrują w pewnych zakresach częstotliwości – w ten sposób tworzy się w organizmie spektrum wibracyjne.

 

                      Obok wibracji fizjologicznych występują też patologiczne, które mogą być wywołane ranami, obciążeniami toksycznymi, infekcjami, niedoleczonymi chorobami. Za pomocą nowoczesnego układu elektronicznego (aparat Vega) z drgań odbieranych przy powierzchni ciała pacjenta, zostają wytworzone drgania terapeutyczne, bez dodawania innej, technicznie wytworzonej częstotliwości i dopiero w tej formie powracają do organizmu pacjenta. Drgania terapeutyczne, z jednej strony likwidują bądź redukują w organizmie pacjenta drgania patologiczne, a z drugiej pobudzają drgania fizjologiczne (prawidłowe).

 

                     Głównym CELEM TERAPII BIOREZONANSOWEJ jest zaktywizowanie sił regulujących pracę organizmu i uwolnienie ich od zakłócających wpływów patologicznych.