1. Podczas terapii nie doprowadza się do organizmu pacjenta ani prądu, ani innych drgań, poza jego własnymi

2. Jeśli organizm pacjenta zawiera dużą ilość toksyn (np. stare nie strawione resztki pokarmowe), może się zdarzyć, że ich nagłe usuwanie spowoduje przejściowe wystąpienie różnych dolegliwości (np. rozwolnienie, lekko podwyższona temperatura ciała, zmęczenie, wyrzuty na skórę). Określa się to mianem ,,pierwszego pogorszenia,, bądź  bólów regulacyjnych. Jest to tylko i wyłącznie przejściowy symptom intensywnej reakcji organizmu. Należy zwiększyć ilość wypijanej niegazowanej wody mineralnej do min. 2 l dziennie, iść do sauny (jeśli nie ma przeciwwskazań) a objawy szybko ustąpią

3. W żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu

4. Terapia może nie przynieść pożądanych efektów jeśli:

  •       nie została przeprowadzona w prawidłowy sposób dieta p/grzybicza
  •       pacjent posiada plomby amalgamatowe bądź aktywne ogniska zapalne w zębach lub zatokach obocznych nosa lub czołowych
  •       stwierdzone zostaną blokady metaboliczne lub psychiczne
  •       nie zostanie zneutralizowane szkodliwe działanie cieków wodnych (w przypadku ich stwierdzenia)
  •       nastąpi zbyt mała podaż płynów po terapii
  •       zostaną stwierdzone a nie usunięte obciążenia poszczepienne, dziedziczne lub nabyte