Prowadzący gabinet  Marek Jan Adwentowski z wykształcenia jest lekarzem medycyny  – internistą (1szy stopień specjalizacji). W 1974 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Obecnie jest na emeryturze. Od 1996 roku, od kiedy na własną prośbę wyszedł z wojska, nie jest związany zawodowo z żadną placówką państwowej służby zdrowia. W gabinecie Natur Med. nie prowadzi przyjęć jako lekarz medycyny klasycznej (np. nie bada pacjentów używając stetoskopu, nie ogląda gardła za pomocą szpatułki, nie wystawia recept). Jednakże wiedza i doświadczenie, zdobyte przez lata pracy w szpitalach czy pogotowiu, jest mu bardzo przydatna w prowadzonej teraz działalności.

 

                     Od czasu kiedy wyszedł z wojska, zaczął  intensywnie dokształcać się w zakresie medycyny naturalnej (która zawsze go bardzo pasjonowała).

 

                      Z wielu ukończonych i popartych certyfikatami szkoleń i kursów na uwagę zasługują między innymi:  kinezjologia edukacyjna, homeotoksykologia, cykl szkoleń w zakresie medycyny bioinformacyjnej, bioterapia, reiki .